Betong og miljø

HjemNyheterBetong og miljø

Betong og miljø - energioversikt

Helgeland Betong utvikler seg hele tiden. Betong og miljø har fått økt oppmerksomhet de siste årene, og byggeindustrien har fått en viktig rolle i reduksjon av klimagassutslipp. Alle er påvirket av utviklingen og må forholde seg til den. Helgeland Betong ønsker å gjøre dette enkelt for alle som samarbeider med oss.

Nye krav skaper nye løsninger. På denne siden kan du lese mer om Helgeland Betongs miljøtiltak, samt utviklingen generelt.

Environmental Product Declaration

En «EPD» er et dokument om miljøprestasjonen til et produkt, komponent eller tjeneste. For å vite hvordan et bygg vil påvirke miljøet må beslutningstakere vurdere de ulike produktene som skal brukes i konstruksjonen. EPD gjør valget enkelt. EPD baserer seg på internasjonale standarder og verifiseres av en uavhengig tredjepart. Litt som informasjon om næringsinnhold på matvarer. I Norge er det epd-norge som verifiserer byggematerialer.

Se filmen for en kort innføring i EPD.

I malene som tegner opp Norge skal det ikke være mulig å tilby lavkarbonbetong klasse B og A så langt nord. Men vi i Helgeland Betong strekker oss litt lenger. Tidlig i 2020 kunne vi stolt produsere og levere både klasse B og klasse A.

Kortreiste råvarer for betong og miljø.

  • Vi henter sand fra Altermarka.
  • Stein får vi fra Helgeland Pukkverk i Austvika.
  • Silika er et biprodukt fra Elkem Rana i Mo Industripark.
  • Sementen finnes i Norcemsiloen på Toraneskaia.

Samarbeidet med lokale aktører har vært veldig viktig i vårt møte med nye miljøutfordringer. Et annet tiltak er overgangen til elektrisk kraft i produksjonen, fremfor diesel. Hele strømforbruket styres med et fullverdig strømstyringsprogram. Vi tidsinnstillinger energikilder, kontrollerer vannforbruket og justerer effekten kontinuerlig. Dette har resultert i en årlig besparelse i strømforbruket på over 10%. Betraktelig, når en bruker ca. 2 millioner kwh. Vi har en varmepumpe som henter varme fra 4 000 meter med rør i Ranelva. Dette hjelper også på energibruken, ettersom varmen hjelper med oppvarming av vann og gulv.

Betong og miljø - energisparing ved smart lagring

Miljømessige tiltak

Helgeland Betong produserer både Euro Block og sperrestein av restbetong. Samtidig har vi innført økonomisk gebyr på restbetong fra kjøpere. Dette har gjort kundene flinkere til å bestille korrekte mengder betong. Vi selger mindre, men slipper å destruere. Dette sparer både betong og miljø.

Blanderiet

I nyere tid har Helgeland Betong gjort en rekke tiltak for å tilfredsstille kunders krav til betong. Hos oss får du betongen slik du har beskrevet den, på alle lass, til riktig pris og riktig tid. Mye av det som gjør betongen miljøvennlig, av høy kvalitet og lav på pris, skjer på blanderiet.

På blanderiet har vi økt stabiliteten på tilslaget, forbedret mengdekapasiteten i kaldt vinterklima, effektivisert det elektriske forbruket og modifisert produksjonssystemet. Vi lagrer stein og sand under tak, bruker nye varmtvannstanker og en varmepumpe. Vi bruker mer elektrisk strøm fremfor diesel, og har et nytt produksjons- og strømstyringssystem.

Blanderiet har en 2,25 m³ blander som kan produsere 35 m³ vanlig betong i timen i snitt. Vi kan produsere 24/7, i alle temperaturer, året rundt.

Sagt med andre ord: Vi leverer, alltid!

Kvalitet

Kvalitet på betongen er viktig. Bommer man med 0.5% fukt i tilslaget, blir betongen nærmest ubrukelig. Derfor lagrer vi stein og sand under tak og varmer det opp etter behov. Vi har et Polarmatic-anlegg som varmer opp sand og stein ved innlasting, sånn at vi ikke lagrer isklumper. Tilslaget blir siktet før det når innelageret, slik at kunder ikke får uønskede klumper i betongen.

3D og smart programvare

Å være kunde hos Helgeland Betong skal være enkelt. Vi forstår at du trenger stabilitet i leveringen, effektivitet, klar informasjon om produktet og produksjonen.

Helgeland Betong følger med på den digitale utviklingen i industrien. Med 3D-programmet Impact, kan flere aktører følge hele byggeprosessen fortløpende. Vi kan modellere hele bygget, samle data om prefabrikkerte betongelementer og hente ut rapporter og tegninger.

Dette lar deg ta presise avgjørelser, visualisere arbeidet, jobbe effektivt og unngå misforståelser. Her er en kort video som forklarer hvordan programmet fungerer:

Forskning, utvikling og veien fremover

Helgeland Betong ønsker å fortsette som ledende i utviklingen av industrien. Vi har nylig gjennomført spennende FoU forskning og ser på muligheter til å bruke slaggen fra Mo Industripark i betongen vår. Her gjenstår det mye forskning, men vi ser store muligheter for både betongen og regionen i tiden fremover.

Her er litt aktuell forskning:

Selv har vi utviklet spesialresepter på betongen som reduserer CO2-verdiene. Disse reseptene er utprøvd i forbindelse med utvidelsen av Nasjonalbiblioteket med stor suksess. Vi er med på laget for å kunne halvere CO2-regnskapet til NBR fra forrige byggetrinn.

Helgeland Betong er opptatt å bruke moderne verktøy for å sørge for presisjon i alle faser av samarbeidet. Målet er å gjøre opplevelsen enkel og informasjon tilgjengelig.

Transportøren vår, Polartrans har nylig investert i nye betongbiler med Euro 6 motorer. Ny studie viser at dieselmotorer som møter Euro 6d-TEMP-standarden faktisk absorberer svevestøv fra luften.

Ved bruk av vårt nye produksjonsprogram planlegges oppstart av betongproduksjonen før betongbilen ankommer blanderiet. Samtidig sender systemet en automatisk varsling om at bilen er på vei. Dette medfører mindre tomgangskjøring og effektiviserer hele oppdraget.

Litt om kapasiteten vår

  • Lageret fylles med 18000 tonn sand før vinteren
  • 6000 tonn sand lagres under tak.
  • Singellager på 1800 tonn.
  • Kjemitanker på 10000 liter.
  • 12500 liter varmtvann.

Følg oss på Facebook for flere oppdateringer på utviklingen.