Betongproduksjon fra planlegging til montering

HjemBetongproduksjon fra planlegging til montering

Prosessene før byggevarer ankommer byggeplassen er viktig i et prosjekt. Helgeland Betong har rutiner og systemer som sikrer et presist og ryddig samarbeid. Målet er klar kommunikasjon, målbarhet, fleksibilitet og enkle løsninger. På denne siden tar vi deg med fra tegning til montasje, og viser hvordan vi sikrer et vellykket samarbeid.


Avklaring

Etter mottatt bestilling avklares det et prosjekteringsgrunnlag. Tegninger fra arkitekt er ikke nok, fordi informasjon som jordtrykk, heistype og andre fagfelt må beregnes. Avklaringer gjøres på et felles møte. Her blir vi enige om datoer, fremdrift og videre samarbeid.

På møtet skapes en felles visjon for prosjektet. Helgeland Betong bruker dette som utgangspunkt for effektiv informasjonsflyt videre.

Grundig planlegging og oversikt

Etter avklaringsmøte lager Helgeland Betongs konstruktør en modell av bygget. Modellen deler opp bygget i elementer, og overføres til 3D-programmet, Impact. Programmet er spesialtilpasset prefabrikerte betongelementer.

Rapporter om materialer, betongelementer og armering plottes inn i programmet. Impact gir oss oversikt over alle ledd i byggeprosjektet, og sikrer tidsplan og eksakt materialbruk fra design til montasje. Programmet vil også påpeke eventuelle feil og motarbeider misforståelser.

(Utarbeidelse av oversiktstegninger tar ca. 3 uker.)

Montasjeplan, produksjonsplan og samarbeidspartnere

Neste steg er å finne samarbeidspartnere. Helgeland Betong har et sterkt nettverk i hele Nord-Norge. Vi finner aktører som passer til prosjektet med tanke på pris, ekspertise, erfaring og lokasjon. Andre betongfabrikker kan også hyres inn, for å unngå forsinkelser som følge av manglende kapasitet. Slik kan vi forsikre levering til alle prosjekter, uansett størrelse.

Prosjektleder for ECOnordland, Rune-Andre Eliseussen.

Eksempel: Petter Engens gate

For totalentreprenør, ECOnordland leverte vi betongelementer til bolig i Petter Engens gate i Bodø. Sammen med montøren på prosjektet, Ovik, utarbeidet vi en montasjeplan i Impact. Her definerte vi rekkefølgen på videre fremdrift, slik at produksjon og leveranse var tilpasset etterspørsel på byggeplassen. Sagt på en annen måte: Betongelementene ankom dit de skulle monteres til riktig tidspunkt.

Visualisering gjorde det også enklere for prosjektleder. Han kunne vite nøyaktig hvordan fremdriften ville se ut. Dette gjorde det lett å vurdere hvor kranen burde stilles, hvor elementer og utstyr skulle lagres, og hvordan det kunne tilrettelegges for transport og generell manøvrering.

(Utarbeidelse av montasje- og produksjonsplan tar ca. 2 uker.)

Forberedelse og innkjøp til produksjon

Når montasje- og produksjonsplanen er klar sendes tegningene tilbake til konstruktøren. Dette er fordi planene definerer produksjons- og leveringsrekkefølge. Hvert enkelt element må planlegges i forhold til bygget det tilhører.

Etter ca. 3 uker mottar produksjonen 3D- og 2D-tegninger med teknisk informasjon. Visualiseringen gjør det enkelt å forstå monteringen i forhold til fundament og andre betongelementer. Helgeland Betong bestiller deretter nødvendige varer til produksjonen. Standard innkjøpsgods har vi på lager, men innstøpningsgods, sveiseplater, armering og kassetter må ofte spesialbestilles. Vi bestiller mange kortreiste varer, noe som bidrar til at vi kan levere klasse A miljøbetong med ferdig miljøregnskap.

Helgeland Betong har inkorporert produksjonen i Impact-programmet. Planlagte elementer fordeles på ulike stasjoner og formingsutstyr i produksjonshallen. Om det skjer noe uforventet, som stopper hele eller deler av prosjektet, forskyves alt automatisk. Produksjon, transport og mottaker blir oppmerksom på endringer, og alt kan følges direkte i Impact av alle parter.

(Det estimeres ca. 1 uke til anskaffelse av varer.)

Fra fabrikk til byggeplass

Nå begynner produksjonen. Utlærte fagfolk sørger for kvalitet og presisjon i arbeidet. Overflatene bearbeides og produktene gjøres klar til lasting.

Hvordan lassene organiseres regnes også ut i Impact. Dette påvirkes av montasjerekkefølgen, lagringsplass og transportkapasitet. Helgeland Betong sørger for at elementene kan hentes av transportør på egen hånd, til alle døgnets tider.

Printen på elementene er skrevet ut fra Impact. Dette er unike koder som skannes med mobiltelefon på ulike stadier, sånn at prosessen oppdateres kontinuerlig. Ganske likt hvordan du kan spore pakker du har bestilt på Internett. Kodene skannes når de løftes ut av forma, settes på lager, hentes, leveres og monteres. Modellen i Impact, som aktører enkelt følger med Impact-appen, oppdateres fortløpende med fargekoder.

(Helgeland Betong estimerer ca. 3 uker mellom produksjon- og montasjestart.)

Montasjestart

Som i produksjonen vil hendelser på byggeplass også kunne påvirke fremdriften. Med enkel dialog oppdaterer vi montasjeplanen i Impact, sånn at arbeidet går smidig. For eksempel om noe må utsettes. Da blir alle involverte parter gjort oppmerksom, og produksjon og transport kan tilpasse seg.

På Petter Engen-prosjektet var Ovik ikke bare leverandør, men stod også for montering. Entreprenøren sørget for ryddighet og kontroll på byggeplass, som sparer tid for alle på byggeplassen. Om alt går etter planen monterer et montasjelag ca. 7-8 betongelementer om dagen.

Tips til byggeplass:

  • Tomta må være kjørefast og tåle belastningen av tung transport og lagring.
  • Kran må ha strategisk oppstillingsplass.
  • Betongelementer må ha fast og sikker avlossingsplass.
  • Bruk av pinnebukker, kassetter eller bukker til hulldekker må planlegges.
Kjetil Kristoffersen, sjåfør for Bjørn Ovik AS, deler sine tips.

Rune-André Eliséussen, prosjektleder for ECOnordland beskriver samarbeidet med Helgeland Betong som “suverent”. Han poengterer viktigheten av at alle involverte aktører i samarbeidsprosjekter gjør ting enkelt for hverandre og kommuniserer godt. For eksempel kan han stole på at Helgeland Betong og Ovik har kommunikasjon, sånn at elementene ankommer til riktig tidspunkt og i riktig rekkefølge. Om alt fortsetter å gå etter planen vil det stå to nye leiligheter, med totalt 30 boenheter, klart i Petter Engens gate juni 2021.


Komplett leveranseplan

Et byggeprosjekt kan både over- og undervurderes. På noen måter er arbeidet enkelt, men det forutsetter kompetente fagfolk, gode rutiner og kommunikasjonsflyt. Dette er viktige grunner til at Helgeland Betong velger å satse på kvalitet og utvikling av hele tjenesteforløpet. Slik kan vi være en presis og pålitelig aktør, som viser fleksibilitet i samarbeidet.

Vi håper du har fått litt bedre innsyn i hvordan du kan samarbeide med oss. Kontakt oss gjerne om du har flere spørsmål eller ønsker å snakke om ditt prosjekt.

Trykk her for å se eksempler på betongbygg som vi har produsert betong til.

Spørsmål? Ta en uforpliktende prat med oss.

Elias Bentzen

Fabrikksjef/daglig leder

+47 90 17 69 78
eb@helgelandbetong.no