Sjakter

HjemNyheterSjakter

Våre prefabrikerte trapp- og heissjakter i betong dimensjoneres for å ivareta byggets horisontale stabilitet – alene eller sammen med andre avstivende vegger. Sjaktene monteres opp samtidig som byggets øvrige bæresystem.

Ta kontakt for mer informasjon.