Euro Block

HjemNyheterEuro Block

– Som å bygge med lego

Euro Block er betongblokker som bygges som legoklosser. Dette er en svært fleksibel, robust og billig løsning for lagring og sikring av masser. Euro Block tåler høyt trykk, og kan brukes som sikkerhetsmurer, skillevegger, støttemurer, sperreblokker, massebinger, lagring, carporter, garasjer, støyvegger og fundament – her er det fantasien som setter grensene. Konstruksjonene er enkle å bygge om og utvide etter behov. Euro Block er gjenbrukbart og kan selges videre.

Euro Block produseres på en bærekraftig måte, både i et miljøperspektiv og i et livssyklusperspektiv, og produseres av restbetong.

Blokkene egner seg til bruk i små og store prosjekter, for både privat- og bedriftskunder.

Fordeler:

  • Fleksibel løsning
  • Brannsikker
  • Robust
  • Enkle å montere/demontere
  • Kostnadseffektive

Helgeland Betong er behjelpelig med lasting på fabrikken, men kunden må selv stå for lasting på byggeplass.

Kontakt avdelingsleder, Vidar Røssvassbukt ved spørsmål eller bestilling:

+47 48 00 12 07
vr@helgelandferdigbetong.no

Tekniske data:

TypeHøydeBreddeLengdeVektPris (eks. mva)
1/3 dels stein0,6 m0,6 m0,6 m516 kg1200 kr
Halv stein0,6 m0,6 m0,9 m775 kg1300 kr
2/3 stein0,6 m0,6 m1,2 m1034 kg1400 kr
Hel stein0,6 m0,6 m1,8 m4550 kg1600 kr
Euro Block Helgeland Betong